Welkom op de website van de Stichting Vrienden Waterloat (St.V.W.)

Deze stichting heeft als doel: de belangen van de gebruikers van dit zwembad te behartigen, speciaal voor de vrije gebruikers. Het bestuur St. V. W.: Wil v. Elk: voorzitter, secretaris en penningmeester Jeu Janssen. Sinds september 2015 zijn we verenigd in een centraal orgaan de Stichting Beheer Waterloat.(SBW) Maar als St. Vr. Waterloat blijft ons doel: de specifieke groepen vertegenwoordigen.

Op 30 juni 2015 besliste onze gemeenteraad dat dit zwembad het mandaat krijgt voor verdere exploitatie van 15 jaar. We dienen het zwembad met 2 ton minder draaiend te houden. Dat betekent dat we in de toekomst efficiënter met mensen en middelen om moeten gaan. We zijn ervan overtuigd dat dit zwembad voldoet aan de eisen aan allerlei vormen van gebruik die hier voorhanden zijn, o.a.. leren – en diplomazwemmen, therapeutisch zwemmen, warmwatertherapie, baby-, peuter- en kleuterzwemmen, duiken, conditie-trainen, reddend en wedstrijdzwemmen, aqua-yoga zwemmen, disco- en vrij zwemmen. Deze programma onderdelen willen we zou houden, ook voor ouderen. Deze doelgroep groeit in onze samenleving maar ook het schoolzwemmen is er niet meer. Verder geven we aandacht aan het belang dat sporten en bewegen in (warm) water gezond is voor iedereen. 

  • Waterloat binnen
  • Waterloat binnen
  • Waterloat buiten
  • Waterloat binnen
  • waterloat binnen

Een stukje geschiedenis

Er is toch nog een kans dat De Waterloat behouden blijft. Peel en Maas is bereid het Panningse binnenbad toch mee te nemen in een onderzoek naar zwemwater. De andere opties zijn de Heldense Bossen of een regionaal bad.

PANNINGEN
door onze verslaggeefster

De Waterloat was eigenlijk al afgevallen. Volgens een onderzoek van een extern bureau heeft investeren in De Waterloat geen zin, omdat de kosten van renovatie te hoog worden. Na protest van burgers, die zich verenigd hebben in een actiegroep, en van verenigingen die het bad gebruiken, heeft de gemeente besloten De Waterloat toch weer bij de afweging te betrekken. Bekeken wordt of een soberdere renovatie mogelijk is nu de verenigingen een aantal wensen hebben laten vallen. Ook hebben clubs en actiegroep de krachten gebundeld om te kijken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan het drukken van de kosten.

Bron: Limburger.nl 23.05.13

Het zwembad Waterloat

Het zwembad Waterloat is centraal gelegen, veilig en schoon. De Waterloat is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en er is ook voldoende parkeergelegenheid.
Voor veel inwoners van Peel en Maas is Waterloat te voet of met de fiets bereikbaar. We willen voor de komende 15 jaar een gerenoveerd bad met duurzame middelen en met zelfsturing.

This is the free demo result. For a full version of this website, please go to https://www6.waybackmachinedownloader.com/website-downloader-online/scrape-all-files/